Sprawdzą, gdzie lądują ścieki

W ubiegłym tygodniu miasto Krasnystaw ogłosiło, że w najbliższych miesiącach przeprowadzone zostaną kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do sieci kanalizacji sanitarnej. Na posesjach pojawią się strażnicy miejscy, a także pracownicy urzędu miasta oraz PGK w Krasnymstawie, by sprawdzić, co dzieje się z powstającymi na nich ściekami.

– Kontrole mają na celu wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości i zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej – podkreśla Joanna Sobstyl, kierownik wydziału promocji, rozwoju, kultury i sportu Urzędu Miasta Krasnystaw. – Mimo że większość mieszkańców ma możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci, to wciąż sporo osób nieczystości pozbywa się w nielegalny sposób.

Urzędnicy podejrzewają, że albo poprzez nieszczelne szamba ścieki trafiają do ziemi, ale mogą być też przypadki, że wylewane są do rzeki Wieprz.

– W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na których powstają ścieki, pomimo możliwości technicznych nie przyłączy posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej, burmistrz Krasnegostawu wyda decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlegać będzie egzekucji administracyjnej, a dodatkowo właściciel, który nie wykona tego obowiązku, podlegać będzie karze grzywny do 50 tys. zł – przestrzega Sobstyl. (kg)