Sprezentowali sobie podwyżki

Radni gminy Żmudź podnieśli wynagrodzenia sobie i sołtysom. Tylko Krzysztof Gawrjołek, przewodniczący Rady Gminy Żmudź, zrezygnował z podwyżki dla siebie. Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2017 rok. – Nie jest to budżet naszych marzeń – przyznała wójt Edyta Niezgoda.

Oprócz uchwalenia budżetu na 2017 r. najważniejszym punktem czwartkowej sesji było głosowanie nad projektem uchwały o ustaleniu nowych wynagrodzeń, a de facto o podwyżkach dla radnych i sołtysów. Dyskutowanej od kilku tygodni sprawy nie chciała komentować wójt Edyta Niezgoda, która od dłuższego czasu mówiła, że samorząd musi oszczędzać. Zgodnie z wnioskiem Jerzego Senderskiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żmudź, projekt uchwały zakładał wprowadzenie wynagrodzenia ryczałtowego dla radnych w kwocie 300 zł miesięcznie bez względu na ilość posiedzeń, a także po 100 zł podwyżki dla przewodniczącego i jego zastępcy. Do tej pory za każde posiedzenie na komisji lub sesji radny gminy Żmudź dostawał 200 zł, a diety przewodniczącego rady gminy i jego zastępcy były zryczałtowane i miesięcznie wynosiły odpowiednio 800 i 300 zł. Po przemyśleniu sprawy Krzysztof Gawrjołek, przewodniczący Rady Gminy Żmudź oznajmił, że nie chce podwyżki i wnioskuje, aby jego wynagrodzenie zostało na dotychczasowym poziomie. Przystało na to 9 radnych, 3 było przeciw i 3 się wstrzymało od głosu. Ostatecznie za wprowadzeniem podwyższonych wynagrodzeń dla radnych głosowało 9 rajców, 4 było przeciw – Andrzej Zając, Józef Chwała, Jacek Raczkiewicz oraz Bogusław Bielak, a 2 się wstrzymało – Anna Załuska i Katarzyna Radziewicz.
10 głosami „za” i przy dwóch przeciwnych i trzech wstrzymujących przegłosowano też podwyżki dla sołtysów, którzy zamiast dotychczasowych 100 zł, od 1 stycznia br. otrzymają 150 zł za udział w sesji. W 2017 r. gmina Żmudź wypłaci radnym 62 400 zł, w 2015 r. kwota ta wynosiła 43 500 zł.
Radni byli jednogłośni w sprawie przyjęcia budżetu na 2017 r. Dochody zaplanowano na 12 mln 732 tys. zł, a wydatki na 12 mln 201 tys. zł. Nadwyżka w kwocie 531 tys. zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Najważniejsze inwestycje to przebudowa w ramach tzw. schetynówek drogi w Wołkowianach, a także 400-metrowego odcinka przy ul. Akacjowej w Żmudzi, remont mostu w Pobołowicach, a także 3-kilometrowego odcinka drogi powiatowej relacji Maziarnia – Wólka Leszczańska. 199 tys. zł przeznaczono na fundusze sołeckie. Władze gminy chciałyby, żeby inwestycji było więcej, ale w 2017 r. gmina wciąż będzie wychodziła na prostą.
– Nie jest to jeszcze nasz wymarzony budżet, ale nieco lepszy niż w ubiegłym roku – stwierdziła wójt Niezgoda. – Dziękuję radnym i sołtysom za współpracę, w tym także za konstruktywną krytykę, bo jest potrzebna. (mo)