Sprzątali Żulin

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żulinie, wraz z nauczycielami, wzięli udział w corocznej akcji „Sprzątanie świata”.
– Przed przystąpieniem do sprzątania uczniowie zostali wyposażeni w rękawiczki i worki. Nasze dzieci popierają tego typu przedsięwzięcia i chętnie biorą w nich udział. Wierzą, że swoją proekologiczną postawą wpłyną na zmianę nawyków i przyzwyczajeń lokalnej społeczności – mówi Dorota Pawlas z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żulinie. Podczas kilkudziesięciominutowej akcji zebrano kilka worków z butelkami, puszkami czy papierkami. (k)