Sprzedadzą w pierwszym kwartale

Miasto nie rezygnuje ze sprzedaży 25 procent udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Chełmie. Procedura, która miała zakończyć się jeszcze w grudniu ubiegłego roku, wydłuży się o około trzy miesiące.

W uchwalonym w styczniu minionego roku budżecie Chełma na 2020 r. zaplanowano około 19 mln zł ze sprzedaży 25 procent udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Plan jest taki, że spółka przez 20 lat wykupi udziały i po tym czasie miasto znów stanie się jej jedynym właścicielem.

Wstępną ofertę kupna złożył jedynie Polski Fundusz Rozwoju. Cała procedura sprzedaży udziałów, która rozpoczęła się w sierpniu 2020 r., miała zakończyć się w grudniu. Tymczasem w październiku rada miasta dokonała zmian w budżecie i z dochodów majątkowych wykreśliła 19 mln zł. To był pierwszy sygnał, że do końca roku miasto nie zdoła sprzedać udziałów. Jak mówi prezes MPGK, Marcin Czarnecki, w dalszym ciągu trwa badanie spółki, które będzie podstawą do wyceny. – Dopiero po nim Polski Fundusz Rozwoju złoży wiążącą ofertę – mówi prezes spółki.

Marcin Czarnecki przewiduje, że procedura związana ze sprzedażą 25 procent udziałów MPGK powinna się zakończyć w pierwszym kwartale br. – Transakcja objęta jest wiążącą obie strony umową o zachowaniu poufności obligującą do zachowania wszelkich informacji w tajemnicy – twierdzi z kolei Biuro Prasowe Prezydenta Chełma. Miasto pieniądze ze sprzedaży zamierza przeznaczyć na inwestycje, realizowane z udziałem pozyskanych z zewnątrz funduszy. (s)