ŚRÓDMIEŚCIE. Bez gadaniny

Rada osiedla Śródmieście złożyła wnioski do budżetu Chełma na 2017 rok bez organizacji spotkania z mieszkańcami. Przewodniczący Zbigniew Mazurek i radni uznali, że zgłoszone przed rokiem zadania, które nie zostały zrealizowane, są aktualne i raz jeszcze wpisali je na listę.

Mieszkańcy Śródmieścia, zwłaszcza ulic Mickiewicza i Sienkiewicza, czekają na kontynuację budowy dróg wewnątrz osiedla. Liczą też na wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy łącznika pomiędzy Ogrodową i Pilarskiego, a także ulic Jasnej i Waśniewskiego. Kolejny wniosek dotyczył modernizacji chodników na: ul. Jordana, od Piramowicza do Lipowej, ul. Sienkiewicza od Czarnieckiego do Kolejowej oraz ul. Ogrodowej od Reformackiej aż do Lipowej. Mieszkańcy centrum miasta od kilku lat upominają się też o przebudowę ul. Dreszera. Dokumentacja techniczna na tę inwestycję została przygotowana jeszcze w poprzedniej kadencji. Liczą również na kontynuację modernizacji alejek w parku miejskim. Z kolei mieszkańcy ul. Łącznej z niecierpliwością czekają na wymianę nawierzchni na odcinku od Lubelskiej do Krótkiej. Ostatni wniosek do budżetu na 2017 rok dotyczył budowy nawierzchni drogi na ul. Kwiatowej, wraz z dojazdem do posesji nr 5B. (ps)