Srogie kary za kury

Andrzej Kmicic chciał się dowiedzieć, ile osób w powiecie ukarano za to, że po ich podwórkach biegają kury. – Kary za to są nieadekwatne do winy – przekonywał na ostatniej sesji radny powiatu krasnostawskiego.

20 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie podjęcia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
– Rozporządzenie to, nakładające na hodowców drobiu obowiązek odosobnienia ptactwa domowego, dotyczy wszystkich, małych, przyzagrodowych gospodarstw, które utrzymują drób na własne potrzeby, jak i dużych ferm komercyjnych – mówił na ostatniej sesji rady powiatu krasnostawskiego Andrzej Kmicic. Radny zauważył, że za naruszenie tych przepisów właścicielowi np. kury spacerującej po podwórku, grozi od 810 zł do aż 8100 zł grzywny. – Do wymierzania kar i kontroli w tym zakresie uprawniony jest powiatowy inspektor weterynarii. Z informacji, jakie uzyskałem od sołtysa jednego z sołectw na terenie Krasnegostawu, wynika, że w marcu nasiliły się kontrole inspekcji, która wymierzyła już kary w wysokości od 810 zł do 2000 zł. Otrzymali je mieszkańcy Krasnegostawu, Latyczowa i Małochwieja – dodawał.
Kmicic poprosił o informację ilu osobom i w jakiej wysokości wlepiono mandaty oraz kiedy przestaną obowiązywać omawiane przepisy. – Mamy kolejny przykład na to, że instytucje centralne nie zawsze tworzą dobre prawo. W tym przypadku uważam, że kara jest nieadekwatna do winy. Dlatego proszę, aby przy egzekwowaniu tego przepisu kontrolujący wykazywali się zdrowym rozsądkiem i większy nacisk położyli na informację i pouczanie mieszkańców o obowiązujących przepisach, a kary finansowe stosowano jako ostateczność – podsumował swoje wystąpienie Kmicic.
Radny nie dowiedział się ostatecznie, ilu posiadaczom kur wlepiono mandaty. Małgorzata Kalinowska, powiatowy lekarz weterynarii, wyjaśniła jedynie, że wysokość mandatów jest ustalana odgórnie i rzeczywiście w chwili obecnej taki mandat wynosi co najmniej 810 zł. Przypomniała też, że rolnicy posiadający nawet najmniejszą liczbę ptactwa muszą po prostu dostosować się do przepisów lub pogodzić z mandatami. (kg)