Stacja Fatima

13 maja, w związku z 100. rocznicą pierwszego objawienia w Fatimie, w kościołach lubelskich po wieczornych mszach świętych odbyły się procesje z figurą Matki Bożej Fatimskiej oraz czuwania maryjne.
W parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka miało miejsce jubileuszowe nocne czuwanie z Matką Bożą Fatimską – Stacja Fatima. Orędzie z Fatimy, któremu będzie poświęcone sympozjum na KUL, 15 maja br., jest ciągle zadaniem do podjęcia. W sympozjum „Aktualność orędzia fatimskiego” wezmą udział między innymi : abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa, ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad, dziekan Wydziału Teologii KUL, prof. Janusz Odziemkowski z UKSW, Wilfried Becher z Kolonii, prof. Andrzej Derdziuk OFMCap., prof. Teresa Paszkowska, prof. Stanisław Zarzycki, ks prof. Adam Rybicki i ks. dr Mirosław Kawczyński z Lublina. Sympozjum uświetni występ scholi „ Gaudium” z parafii Żulicew, diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Natomiast modlitwa uwielbienia odbędzie się z zespołem Guadelupe, który też uświetnił diecezjalne obchody 100. rocznicy objawień w Fatimie 13 maja w kościele pw. MB Fatimskiej.
Stacja Fatima na Poczekajce, w nocy z 12 na 13 maja składała się z przystanku dla dzieci (nabożeństwo majowe, fatimska msza św. z udziałem dzieci oraz dziecięca procesja z Aniołem) oraz z przystanku dla młodzieży i dorosłych. Przytaczane podczas spotkania opisy pojawiania się Maryi, opisane piórem siostry Łucji, były ilustrowane przypomnieniem wydarzeń historycznych, które potwierdzają skuteczność modlitwy różańcowej. Znaki towarzyszące każdej stacji pomagały wiernym wejść w ducha spotkań z Maryją i uczyły głębszego rozumienia chrztu świętego. Stacje nawiązywały do ocalenia św. Jana Pawła II na Placu św. Piotra w 1981 roku, uzdrowienia ojca Pio przez matkę Bożą Fatimską w 1959 roku, pokojowego przewrotu na Filipinach w 1986 roku, ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi w 1984 oraz nawiedzenia Poczekajki przez Maryję w znaku fatimskim w 1996 roku. Centralnym punktem spotkania była msza św. o północy, podczas której zostało odnowione ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu Maryi.
Elżbieta Kasprzycka