Stanisławów – ciekawostki lokalne (85)

Historycznie Karczunek albo Dreny
„Miejscowość powstała na części gruntów majątku Uhrusk, na ziemi pocerkiewnej zwanej Popówką oraz na gruntach serwitutowych wsi Uhrusk. Około 1919 roku właściciel dóbr Uhrusk Stanisław Niemirycz wykarczował rosnący tu las (150 ha sosny), następnie przeprowadził drenowanie terenu. Stąd rejon ten poprzednio nazywano „Karczunkiem” lub „Drenami”. W 1924 r. grunty na „Drenach” sprzedane zostały chłopom. Na ziemi pocerkiewnej osiedlili się trzej inwalidzi z okresu I wojny światowej, a na części serwitutowej zamieszkał samotny kolonista, do którego w czasie okupacji dołączyło 8 osadników. W latach 1932-36 na kolonii funkcjonowała cegielnia”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Dwie religie w jednym domu

„Według spisu z 30 września 1921 roku Stanisławów folwark stał tu 1 dom, w którym mieszkało 14 osób, w tym 6 mężczyzn i 8 kobiet, w tym 8 rzymskokatolików i 6 prawosławnych. Wszyscy podawali narodowość polską”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

W czasach powojennych

„W 1946 r. w Stanisławowie mieszkało 68 rzymskokatolików. Powierzchnia wsi – 79,00 ha (…) W 1956 miejscowe kółko rolnicze powtórnie zaczęło wypalać cegłę (…) Według danych statystycznych z 1966 r. w gromadzie Wola Uhruska mieszkało 5337 osób, w tym w Stanisławowie kolonii – 125 osób: 57 mężczyzn i 68 kobiet”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010