Stanowisko dla Szkody

Stało się tak, jak przypuszczaliśmy. Marek Szkoda wygrał konkurs na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie. Nie miał konkurencji.

Prawie dwa lata temu zarząd powiatu odwołał z funkcji dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Waldemara Fedorowicza, który kierował Centrum przez ponad 11 lat. Władze starostwa – jak tłumaczyły – utraciły do niego zaufanie, co miało wynikać z braku sprawowania odpowiedniego nadzoru nad Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie i nieefektywnego realizowania projektu „Aktywni i samodzielni”. Ponadto dyrektor Fedorowicz miał przedstawić po terminie ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za 2020 rok.

Władze powiatu proponowały Fedorowiczowi, by ten złożył rezygnację i został szeregowym pracownikiem PCPR. Dyrektor ofertę odrzucił. Uznał, że stracił stanowisko z naruszeniem prawa w oparciu o „wymyślone” zarzuty i odwołał się do Sądu Pracy. W lipcu minionego roku sprawa zakończyła się ugodą, ale po myśli byłego dyrektora – powiat musiał mu wypłacić zadośćuczynienie w wysokości 38 160 zł.

Zarząd powiatu po odwołaniu Fedorowicza obowiązki dyrektora PCPR powierzył Markowi Szkodzie. Miesiąc temu władze starostwa ogłosiły konkurs na dyrektora, ale można było przewidzieć, że wygra go dotychczasowy szef Centrum.

Tak też się stało. Marek Szkoda jako jedyny przystąpił do konkursu i komisja postanowiła rekomendować jego kandydaturę na stanowisko dyrektora PCPR. (s)