Stare graty wywieziemy na Felin

Władze miasta zdecydowały o przeniesieniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z ul. Głuskiej na ul. Plewińskiego w strefie ekonomicznej na Felinie. Termin przeprowadzki nie jest jeszcze ustalony.


Decyzję w tej sprawie przypieczętowała czwartkowa uchwała Rady Miasta Lublin o przekazaniu działki na Felinie, w pobliżu Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy WORD, Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, które odpowiada za prowadzenie PSZOK-u na terenie Lublina.

Choć radni ostatecznie zgodzili się na propozycję prezydenta w tej sprawie, to nie wszyscy byli do niej przekonani.

– Tutaj będzie blokada ze strony mieszkańców. Proszę o tym pamiętać – przestrzegał radny Eugeniusz Bielak (PiS).

– PSZOK jest jedynie miejscem zbiórki odpadów, a nie ich składowiskiem, czy miejscem przetwarzania. Na dotychczasową lokalizację przy ul. Głuskiej nie mieliśmy skarg, choć niedaleko znajdują się zabudowania mieszkalne – nie zgadzał się z radnym z Felina, wiceprezydent Artur Szymczyk, co potwierdził nawet klubowy kolega Bielaka, Piotr Popiel, przyznając, że nie słyszał o żadnych skargach okolicznych mieszkańców dotyczących aktualnej lokalizacji PSZOK.

Obecnie PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Głuskiej 6, na działce należącej do MPK Lublin. Spółka wystąpiła o przeniesienie punktu, bo chce zagospodarować działkę pod swoje potrzeby.

Marek Kościuk

Przypomnijmy, od 1 stycznia tego roku miasto wprowadziło istotne zmiany w zakresie działania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK nie przyjmuje już bioodpadów w postaci trawy i tzw. odpadów zielonych, bo ich odbiór od mieszkańców zapewnia miasto wraz kontenerami na odpady zmieszane, plastik, czy szkło. W tym samym terminie, kiedy odbierane są pojemniki z bioodpadami, można przekazać do PSZOK odpady typu igły i strzykawki czy glukometry, których teraz nie można już wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Wprowadzone zostały również limity ilości przyjmowanych przez PSZOK zużytych opon – do 8 sztuk/rok/gospodarstwo domowe, oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych – do 2 ton/rok/gospodarstwo domowe. Od tego roku warunkiem dostarczenia jakichkolwiek odpadów do PSZOK jest okazanie dowodu uiszczenia opłaty za śmieci za poprzedni miesiąc.

Kolejne zmiany w działaniu PSZOK obowiązywać będą od 1 lipca 2021 r. W ramach opłaty za odbiór odpadów będzie można oddawać co najmniej 2 razy w roku zużyte opony w ilości nielimitowanej także do organizowanych okresowo punktów selektywnego zbierania odpadów. Ponadto od 1 lipca 2021 r., zmniejszą się częstotliwości odbioru bioodpadów kuchennych, odbieranych w brązowych pojemnikach w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – będą one odbierane raz na 2 tygodnie.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here