Starosta nagrodził prymusów

20 uczniów i uczennic szkół średnich z powiatu krasnostawskiego odebrało stypendia przyznane przez starostę Andrzeja Leńczuka.

Wręczenie stypendiów najlepszym uczniom odbyło się w I LO w Krasnymstawie. Wyróżnienia odebrali: z I LO w Krasnymstawie – Bartłomiej Fidecki, Julia Kwiecińska, Tomasz Marek, Dominik Pitucha, Filip Tarajko, z II LO w Krasnymstawie – Patrycja Szuryga, Martyna Spyr, Maja Czajka, z ZSP nr 1 w Krasnymstawie – Magdalena Margol, z ZSP nr 2 w Krasnymstawie – Jakub Knap, Emilia Bortacka, Agata Skorek, Paulina Kowalczyk, Mateusz Jaworski, Paweł Fornal, Daniel Drozd, Jakub Poniedziałek, Jadwiga Kowalczyk, z ZSP w Żółkiewce – Jakub Prażmowski i Aleksandra Wolniszewska.

Stypendia wręczyli: starosta Andrzej Leńczuk i wiceprzewodnicząca rady powiatu Justyna Przysiężniak. Natomiast członek zarządu powiatu Jan Mróz i wiceprzewodniczący rady Mirosław Księżuk wręczyli rodzicom stypendystów dyplomy gratulacyjne. (k)