Starosta nagrodził prymusów

Wzorem lat ubiegłych starosta krasnostawski nagrodził stypendiami laureatów konkursów przedmiotowych ze szkół średnich powiatu krasnostawskiego.

Starostwo od wielu lat stara się promować i nagradzać najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego. Każdego roku najlepsi w poszczególnych placówkach otrzymują stypendium starosty krasnostawskiego. Doroczne spotkanie władz powiatu z laureatami odbyło się 7 kwietnia w refektarzu Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Na spotkanie przybyli: Arkadiusz Kwieciński z chełmskiej delegatury kuratorium oświaty w Lublinie, starosta Janusz Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej, radny Mirosław Księżuk, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz rodzice nagrodzonych. – To jeden z tych bardziej przyjemnych dni w urzędzie, kiedy możemy wręczać nagrody i wyróżnienia – mówił podczas uroczystości starosta Szpak.
– Czynimy to już od wielu lat. Cieszy fakt, że z każdym rokiem poziom konkursów jest coraz wyższy i wyrównany. Najlepszy dowód to dwa trzecie miejsca z języka polskiego – dodawał. Stypendia starosty odebrali: z języka polskiego – Izabela Stasiuk (I LO w Krasnymstawie), Justyna Ciechańska (I LO w Krasnymstawie), Agnieszka Warchocka (II LO w Krasnymstawie) i Wika Szymaniak z ZSP nr 1 w Krasnystaw), z języka angielskiego – Szymon Antoniak (I LO w Krasnymstawie), Agnieszka Warchocka (II LO w Krasnymstawie) i Aleksandra Wołyniak (II LO w Krasnymstawie), z matematyki – Szymon Antoniak (I LO w Krasnymstawie), Dominik Kondraciuk (I LO w Krasnymstawie) oraz Jan Marciniec (I LO w Krasnymstawie). (k)