Starosta o upiorach, wójt z absolutorium

Piotr Deniszczuk pozazdrościł zgody wśród samorządowców gminy Kamień. – U nas z tym gorzej, budzą się upiory – ubolewał starosta chełmski, goszcząc na sesji absolutoryjnej w Kamieniu. Wójtowi Dariuszowi Stockiemu jednogłośnie udzielono wotum zaufania i absolutorium.

Starosta chełmski Piotr Deniszczuk i mieszkająca w Strachosławiu w gminie Kamień radna powiatu chełmskiego Grażyna Szykuła zjawili się na piątkowej (24 czerwca) sesji rady gminy w Kamieniu. Przyjechali na zaproszenie wójta gminy Kamień Dariusza Stockiego oraz gminnych radnych, którzy chcieli usłyszeć, na jakim etapie są projekty przebudowy dróg powiatowych. Chodzi o dwa odcinki: Natalin – Turka oraz Kolonia Kamień – Michałówka. Do realizowanej przez starostwo dokumentacji projektowej dołożyła się gmina Kamień. Ale zanim starosta Deniszczuk przeszedł do meritum, stwierdził, że jest pod wrażeniem dobrych relacji pomiędzy samorządowcami gminy Kamień.

– Zazdrościmy, że funkcjonujecie w takiej zgodzie, bo u nas z tym ostatnio gorzej – ubolewał starosta Deniszczuk. – Budzą się upiory, jak to w polityce. Im bliżej końca kadencji, tym więcej chętnych do władzy.

Po tym wstępie starosta poinformował, że projekt przebudowy drogi na odcinku Kolonia Kamień – Michałówka jest już gotowy, a złożony o dofinansowanie tej inwestycji wniosek znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Starosta wierzy jednak, że są szanse na dotację, dlatego postępowanie przetargowe na to zadanie już ruszyło. P. Deniszczuk poinformował też, że prace nad projektem przebudowy drogi Natalin – Turka dobiegają końca i na dofinansowanie tej inwestycji również będzie składany wniosek do Programu Inwestycji Strategicznych. Radni gminy zapytali starostę, czy na skrzyżowanie w Kolonii Kamień wrócą spowalniacze, bo domaga się tego wielu mieszkańców i kierowców. P. Deniszczuk nie udzielił jednak w tej sprawie jednoznacznej odpowiedzi.

Piątkowa sesja była absolutoryjną, co oznacza, że radni gminy Kamień podjęli szereg uchwał, dając wójtowi Stockiemu zielone światło do kontynuowania pracy. Wśród uchwał tych było udzielenie gospodarzowi gminy wotum zaufania, zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i udzielenie absolutorium. Radni byli w tych sprawach jednogłośni.

Zanim przeprowadzono głosowania, odczytano m.in. pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu za 2021 r., a wójt szczegółowo omówił raport o stanie gminy za ubiegły rok, w tym realizowane wtedy inwestycje. Gmina Kamień 2021 r. zakończyła z nadwyżką budżetową, a wójt przypomniał, że samorząd ma jedno z najniższych zadłużeń w powiecie chełmskim. Jedna z podjętych przez radnych uchwał na sesji dotyczyła wyrażenia przez nich zgody na przedłużenie umów dzierżawy działek, które są własnością gminy. Wystąpiło o to 47 osób. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here