Starosta pedagogom

Od 1300 do 1800 zł nagrody dostaną od starosty chełmskiego dyrektorzy i nauczyciele w placówkach oświatowych w związku z Dniem Edukacji Narodowej. To sporo skromniej niż w szkołach miejskich.

Co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorzy szkół i nauczyciele, którzy osiągają szczególne wyniki w nauczaniu, otrzymują specjalne nagrody. Nauczycieli i dyrektorów doceniła prezydent Chełma Agata Fisz przyznając nagrody od 2500 do 3000 zł. Gratyfikacje dostali także pedagodzy z powiatowych placówek oświatowych. Ale wyraźnie skromniejsze niż ich koledzy z miasta. W tym roku starosta przyznał nagrody w wysokości 1300 i 1800 zł. Po 1300 zł otrzymali: Elżbieta Kańska – wychowawca internatu w Zespole Szkół w Dubience, Janina Chrzaniuk – nauczyciel biologii w Zespole Szkół w Siedliszczu, Anna Dobras – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku oraz Bożena Kloc – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku. Wyższe nagrody starosta przyznał Bożenie Wintmiller – dyrektor Zespołu Szkół w Dubience, Wiesławowi Prażnowskiemu – dyrektorowi Zespołu Szkół w Siedliszczu, Annie Daniluk – wicedyrektorowi Zespołu Szkół w Dubience, Elżbiecie Janse van Rensburg – dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym. (bf)