Starosta Szpak nadal szefem strażaków

Przy imponującej frekwencji (99,8 procent) w urzędzie miasta Krasnystaw obradował czwarty powiatowy zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych. Na szefa powiatowych struktur OSP ponownie wybrano starostę krasnostawskiego Janusza Szpaka.
­­­
25 października w urzędzie miasta Krasnystaw odbył się pierwszy po 5 latach zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie krasnostawskim. W spotkaniu wzięli udział m.in.: senator RP prof. Józef Zając, reprezentujący poseł Teresę Hałas Mirosław Księżuk, wiceprezes zarządu głównego OSP RP Marian Starownik, zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP Szczepan Goławski, burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz, komendant PSP w Krasnymstawie Dariusz Pylak, starosta krasnostawski Janusz Szpak oraz wójtowie wszystkich gmin z terenu powiatu. Zjazd rozpoczęto od nagrodzenia osób, które zasłużyły się dobrą współpracą ze strażakami ochotnikami. Złote medale Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Piotr Matej i Lech Berezowski, Medale Srebrne: Marek Kasprzak, Jacek Lis i Artur Sysa, a Medal Brązowy: Marcin Zając. Następnie delegaci przystąpili do wyboru zarządu, komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd wojewódzki. W trakcie obrad sprawozdanie z pięcioletniej działalności złożył druh Zbigniew Ostrowski. Delegaci zadecydowali o wyborze 23-osobowego składu Zarządu Powiatowego OSP RP. Prezesem na kolejne pięć lat został ponownie starosta Janusz Szpak, wiceprezesami: Zbigniew Ostrowski, Tadeusz Zdunek i Leszek Waręcki, sekretarzem Ryszard Stasiuk, a skarbnikiem Dariusz Nawrocki. W skład zarządu weszli ponadto: ks. Henryk Kozyra, Bogusław Kalinecki, Wiesław Kocimski, Dariusz Pylak, Edyta Gajowiak-Powroźnik, Tadeusz Chruściel, Edward Cieplechowicz, Grzegorz Jasiński, Wiesław Krzysztoń, Marian Książek, Jerzy Szadura, Ryszard Pszenniak, Janusz Dobosz, Jacek Rondoś, Marian Kania, Edward Bobel i Jan Kuchta. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący Henryk Knap, Artur Sawa, Czesław Berbeć i Zbigniew Domański. Do władz wojewódzkich wytypowano Janusza Szpaka i Tadeusza Chruściela.
– Ochotnicze Straże Pożarne to najliczniejsza organizacja w naszym powiecie. Liczy łącznie 2768 druhów. W terenie działa 98 jednostek, 15 z nich włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Stanowią one duże wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej – informuje Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego. (kg)