Starosta w Wyrykach

(16 lutego) Andrzej Romańczuk – starosta włodawski był gościem mieszkańców gminy Wyryki podczas spotkania „Dobry wieczór ze starostą”. Spotkanie, które miało miejsce w Bibliotece Inspiracji przygotowali pracownicy tamtejszej biblioteki oraz Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna”.

Podczas dwugodzinnej rozmowy w sali wielofunkcyjnej biblioteki starosta Andrzej Romańczuk odpowiadał na liczne pytania i problemy uczestników. Miał też możliwość wysłuchania bolączek mieszkańców, ale przede wszystkim usłyszał, że są dumni z tego, iż gmina Wyryki jest tak piękna i pełna wspaniałej tradycji i mądrych mieszkańców. Hanna Czelej, dyrektor Biblioteki Inspiracji mówiła o doskonałych warunkach pracy, ale jednocześnie wspomniała o bardzo kiepskim budżecie i niewykorzystanych w pełni możliwościach obiektu. Starosta był zachwycony warunkami pracy, ale przede wszystkim zapałem i zaangażowaniem do pracy społecznej mieszkańców. Mówił także o konieczności współpracy i wzajemnym ubogacaniu się doświadczeniem oraz poszerzaniem wspólnych kontaktów. Wymienił także włodawskie Muzeum jako przykład doskonałej promocji i kultywowania historii i tradycji w duchu tolerancji i rozwoju kultury. Podkreślił znaczenie szpitala, który przez ostatnie trzy lata „powstaje z kolan” i naprawdę zaczyna powoli „wychodzić na ekonomiczną prostą”. Uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni ze spotkania, bowiem w doskonałych warunkach przy kawie i domowym cieście można było porozmawiać o ważnych sprawach.
Tego typu spotkania odbywają się w GBP co drugi piątek. To obok spotkań z ciekawymi ludźmi warsztaty i szkolenia dotyczące np. kuchni, rękodzieła czy innej artystycznej działalności. W pozostałe piątki mają miejsce projekcje filmowe ambitnych filmów.
– To wspaniałe miejsce nigdy nie może być puste – mówi Mirosław Torbicz, uczestnik spotkania. – Chodzi o to, żeby nasza piękna biblioteka tętniła życiem i tego typu spotkanie jak dzisiejsze temu służy.

Wizytówka gminy

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Wyrykach powstała przed dwoma laty największa inwestycja w historii gminy – Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach – Biblioteka z Plusem. Wniosek GBP w Wyrykach „Dokończenie budowy budynku Zespołu Szkół w Wyrykach wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na działalność Gminnej Publicznej w Wyrykach był jednym z 20 wniosków z całej Polski, które uzyskały pozytywną opinię operatora projektu – Instytutu Książki w Krakowie, otrzymując dofinansowanie w kwocie 1 875 000 zł. Całkowity koszt zadania wynosił 2 541 000 zł. Środki przeznaczono na dokończenie budowy istniejącego budynku, poszerzenie oferty biblioteki oraz zakup wyposażenia do nowego obiektu. GBP w Wyrykach została przeniesiona do nowego obszernego budynku (1670 m kw.). Zakupiono nowoczesne urządzenia dostosowane do charakterystyki i wystroju wnętrz: meble, sprzęt multimedialny, komputery, sprzęt audiowizualny oraz inne elementy umożliwiające czytelnikom i użytkownikom korzystanie z nowoczesnych technologii. W bibliotece jest nie tylko wielofunkcyjna sala (konferencyjna, kinowa, widowiskowa), ale i zaplecze gastronomiczne oraz baza noclegowa na prawie 30 miejsc. (pk)