Starówka nie dla rowerów

Rada dzielnicy Stare Miasto negatywnie zaopiniowała możliwość dopuszczenia ruchu rowerowego na lubelskiej starówce.


W czasie czerwcowych obrad dzielnicowym radnym została przedstawiona propozycja związana z dopuszczeniem ruchu rowerowego w obrębie Starego Miasta. Po zapoznaniu się z opiniami Zarządu Dróg i Mostów oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz dyskusji radni poddali propozycję pod głosowanie. Wątpliwości nie było, wszyscy obecni na posiedzeniu radni jednogłośnie uznali, że nie zgadzają się na dopuszczenie ruchu rowerów na uliczkach Starego Miasta. – „W opinii Rady Dzielnicy dopuszczenie ruchu rowerowego na terenie Dzielnicy, zwłaszcza pomiędzy Bramą Krakowską a Bramą Grodzką stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla osób pieszych jak i samych rowerzystów. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w trakcie sezonu letniego na w/w obszarze rozstawione są ogródki gastronomiczne, przebywają grupy wycieczkowe oraz odbywają się imprezy plenerowe co dodatkowo generuje natężenie ruchu, które już teraz powoduje liczne problemy komunikacyjne dla pieszych” – czytamy w przesłanym do ratusza uzasadnieniu. Radni wskazują jednocześnie, że w bezpośrednim rejonie Starego Miasta powinno pojawić się więcej stojaków umożliwiających pozostawienie jednośladów np. przed Bramą Krakowską. (EM.K.)