Startupy zmienią Chełm?

Agata Fisz, prezydent Chełma, podpisała list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie wspierania rozwoju startupów w Polsce Wschodniej. Partnerem projektu może być miasto.

Przed kilkoma dniami miało miejsce podpisanie listu intencyjnego pomiędzy miastem, a Parkiem Naukowo Technologicznym Energii w Lublinie. Jego intencją jest współpraca przy realizacji platformy startowej pod nazwą „Idealist”, w ramach projektu, którego cel to stworzenie wspólnej platformy wspierającej rozwój startupów w Polsce Wschodniej

– Jest to projekt, którego partnerami może być kilka uczelni wyższych z regionu, zaś jego założeniem jest wspieranie nowych innowacyjnych projektów typu startup, głównie w obszarach energii, zdrowia i szeroko pojętej informatyki – mówi prezydent Agata Fisz. – Szczegółowe zasady współpracy oraz podejmowanych przedsięwzięć zostaną uregulowane w odrębnych umowach.

Podpisanie listu intencyjnego, a tym samym zawiązanie współpracy, może mieć znaczenie dla realizowanego już przez Chełm projektu dotyczącego budowy kompleksu gospodarczego. Składać się ma on z hal produkcyjno-magazynowych i zaplecza biurowego. Powstawać tam będą mogły nowe firmy, które otrzymają wsparcie w postaci dogodnych warunków do rozpoczęcia działalności.

– Przez to nasz kompleks, na którego budowę pozyskaliśmy unijne dofinansowanie, umożliwi inkubację innowacyjnych przedsiębiorstw. Będzie to miało wpływ na rozwój gospodarczy miasta i powstawanie kolejnych miejsc pracy – podkreśla Agata Fisz.

Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej, bo tak brzmi projektowa nazwa zadania, ma powstać w rejonie ulicy Ceramicznej i zajmować obszar ponad 4 ha. Wartość inwestycji jest szacowana na ponad 22 mln zł, z czego większość ma pochodzić z dofinansowania pozyskanego przez miasto. Obecnie trwają już procedury związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych. (ptr)