Starzeją się

Ostatnią sesję Rady Gminy Kamień zwołano z uwagi na konieczność przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z danych przedstawionych przez Iwonę Mendel, kierownik GOPS w Kamieniu, wynika, że społeczeństwo starzeje się. Na 4 170 mieszkańców 380 jest powyżej 70. roku życia. Takie statystyki niepokoją urzędników, mimo że – w odróżnieniu do wielu innych gmin powiatu chełmskiego – w Kamieniu nie ubywa mieszkańców. Bliska odległość do miasta sprawia, że ludzie chętnie budują tu domy i się osiedlają. Nie wiąże się to jednak ze wzrostem urodzeń, bo „osadnicy” to przeważnie osoby posiadające już dzieci. W parze ze starzejącym się społeczeństwem idą zwiększone wydatki na pomoc społeczną. Gmina dokłada rocznie około sto tysięcy złotych do pobytu sześciu mieszkańców w domach opieki. Pracownicy socjalni świadczą też sporo usług opiekuńczych.
Podczas sesji przyjęto też sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu. Placówka w ubiegłym roku zakupiła 355 książek, a cały jej księgozbiór liczy ponad 13 000 pozycji. Na tle innych gminnych bibliotek jest się czym pochwalić.
Kolejna sesja Rady Gminy Kamień – absolutoryjna – planowana jest na 26 maja br. (mo)