Stawiają na Grabczuka

Sprawdziły się nasze przypuszczenia. Dariusz Grabczuk, młodszy brat wicemarszałka województwa lubelskiego i byłego prezydenta Chełma, Krzysztofa Grabczuka, chce zostać prezydentem Chełma. Na to stanowisko będzie kandydował z komitetu obywatelskiego, utworzonego przez Platformę Obywatelską i .Nowoczesną.

Dariusz Grabczuk jest miejskim radnym. W radzie zasiada już trzecią kadencję z rzędu, w sumie 12 lat. W swojej pierwszej kadencji był przewodniczącym komisji oświaty, kultury i sportu, zaś w drugiej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady. Z zawodu jest nauczycielem wychowania fizycznego. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 11. Od blisko 20 lat jest też przedsiębiorcą. Prowadzi hurtownię z artykułami spożywczymi. Mieszka w Chełmie, jest żonaty, ma troje dzieci, najstarsza córka studiuje na UMCS w Lublinie.

Sylwetkę kandydata na prezydenta, popieranego przez komitet obywatelski, Platformę Obywatelską i .Nowoczesną, na konferencji prasowej przedstawiła Małgorzata Sokół, szefowa miejskich struktur PO. Obecni byli również Krzysztof Żuk – przewodniczący Rady Regionu PO i prezydent Lublina, Maja Zaborowska – szefowa lubelskich struktur .Nowoczesnej, posłowie Wojciech Wilk i Stanisław Żmijan oraz wicemarszałek województwa lubelskiego, były prezydent Chełma, a prywatnie starszy brat kandydata – Krzysztof Grabczuk. Nie zabrakło również działaczy lokalnej PO, na co dzień dojeżdżających do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i podległych mu jednostkach.

Sam kandydat za wiele nie powiedział. Podziękował za zaufanie i stwierdził, że jego kampania będzie opierała się na trzech filarach: wspieraniu przedsiębiorczości z tworzeniem nowych miejsc pracy włącznie, szeroko rozumianej poprawie infrastruktury w mieście, a także oświacie, kulturze, sporcie, pomocy seniorom i organizacjom pozarządowym. Dariusz Grabczuk nie chciał w szczegółach przedstawiać swojego programu, zapewnił natomiast, że zaprezentuje go, gdy zostanie ogłoszony termin wyborów, podczas cyklicznych spotkań. Zapowiedział również, że będzie chciał jak najwięcej rozmawiać z mieszkańcami i koncentrować się na spotkaniach z nimi, by bardziej poznać codzienne problemy, z jakimi borykają się.

Dariusza Grabczuka, jako kandydata na prezydenta Chełma, zatwierdziła Rada Powiatu Platformy Obywatelskiej. Partia dość długo zwlekała z ogłoszeniem kandydata. Działacze nie mogli dokonać wyboru. Przez ostatnie miesiące przewijały się różne nazwiska osób, m.in.: Krzysztofa Grabczuka, Małgorzaty Sokół, Marka Sikory, Piotra Malinowskiego i właśnie Dariusza Grabczuka. (s)