Stawka za śmieci znów rośnie

O dwa złote od mieszkańca wzrosną miesięcznie stawki opłat za wywóz śmieci w gminie Rejowiec Fabryczny. Po raz kolejny okazało się bowiem, że samorząd musi sporo do interesu dopłacić. – Mieszkańcy mogą koszty obniżyć, zakładając kompostowniki, do czego zachęcamy – mówi Andrzej Kosz, sekretarz gminy Rejowiec Fabryczny.

Na ostatniej sesji rady gminy Rejowiec Fabryczny radni mieli uchwalić nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Dotychczas obowiązujące stawki przedstawiały się następująco: za odpady segregowane, bez kompostownika – 14 zł miesięcznie od mieszkańca, a z kompostownikiem – 11 zł. Po analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021 okazało się jednak, że gmina Rejowiec Fabryczny po raz kolejny do operacji musi sporo dopłacić.

W ubiegłym roku utrzymanie systemu gospodarki odpadami kosztowało samorząd 537 tys. zł. Tymczasem wpływy z tytułu opłat za odbiór śmieci od mieszkańców wyniosły 450 tys. zł. Podwyżka wydawała się więc nieuchronna. Pierwszą jej propozycję, określającą stawkę za odbiór odpadów na poziomie 17 zł od mieszkańca (przy liczbie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość od pierwszej do czwartej), radni jednak odrzucili.

„Za” byli jedynie Aneta Korzeniowska i Mirosław Maziarz, „przeciw”: Czesława Bzowska, Wiesław Dudek, Andrzej Grądkowski, Czesława Jóźwicka, Tomasz Ozon, Piotr Prokopiuk i Barbara Świderczuk, a „wstrzymali się”: Mirosław Kosut, Ryszard Maziarczuk, Janusz Słomiński i Danuta Woźniak. W takiej sytuacji pojawiła się propozycja, by nową stawkę określić na poziomie 16 zł od jednego mieszkańca (przy liczbie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość od pierwszej do czwartej osoby), 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (przy liczbie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość od piątej do siódmej osoby) i 7 zł od ósmej i każdej następnej osoby zamieszkującej nieruchomość. Za tak sformułowaną uchwałą zagłosowali już wszyscy obecni na sesji radni.

– Jednocześnie wciąż obowiązuje ulga w wysokości 3 zł dla osób które prowadzą na posesji kompostownik – przypomniał na sesji wójt gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa. – W takiej sytuacji opłaty wyniosą odpowiednio do liczby osób zamieszkujących posesję: 13 zł, 7 zł i 4 zł – dodał. Jednocześnie radni uchwali podwyższone stawki za odbiór odpadów dla osób, które ich w ogóle nie segregują. Te określono na poziomie: 32 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość od pierwszej do czwartej osoby, 20 zł – przy liczbie mieszkańców od piątej do siódmej osoby i 14 zł – od ósmej i każdej następnej osoby. Wyżej wymienione stawki będą obowiązywać od 1 lipca. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here