Staże zawodowe w Irlandii

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie z Anną Sitkowską, przedstawicielem Infinity Business College, z którym szkoła współpracuje w ramach realizacji projektu „Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu zawodowego”.

Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego głównym celem jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, zdobycie umiejętności zawodowych przez uczniów, a także podniesienie ich kompetencji językowych i kulturowych. Anna Sitkowska – jako reprezentant Infinity Business College – spotkała się z dyrekcją szkoły, zespołem koordynującym przygotowanie młodzieży do wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe oraz uczniami, którzy wyjadą do Irlandii wraz z opiekunami w lipcu 2018 r. Grupa biorąca udział w tej ponadnarodowej mobilności to 35 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych uczących się w Technikum w Siennicy Różanej zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Młodzież dowiedziała się jak wygląda przebieg praktyk zawodowych w Irlandii, poznała możliwości, jakie daje zagraniczny wyjazd tego typu oraz uzyskała odpowiedzi na szereg pytań dotyczących stażu. Udział w stażach zagranicznych umożliwia zapoznanie się ze irlandzkimi standardami pracy, ze standardami technologicznymi i jakościowymi, z typowym dla danego kraju wyposażeniem stanowisk pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych. Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej i rolniczej, doświadczając tym samym realnych warunków zatrudnienia. (kg)