Stokowa i okolice w końcu w XXI wieku

Kilkudziesięciu mieszkańców, władze miasta i przedstawiciele starostwa powiatowego w Krasnymstawie, uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowej kanalizacji na ul. Stokowej i łączącymi się z nią ulicami Ściegiennego, Bieleszy, Niesieckiego, Wąskiej, Czuby i Łukasińskiego. – W końcu będą państwo żyli w standardach godnych XXI wieku – mówiła Hanna Mazurkiewicz, burmistrz Krasnegostawu.

We wrześniu 2016 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie. Przedsięwzięcie realizowane jest w czterech etapach i opiewa na 39 mln zł. Zadanie pierwsze i drugie, czyli budowa kanalizacji na ulicach Kościuszki i Witosa miasto już zrealizowało, zadanie nr 4 – rozbudowa kanalizacji na osiedlu pomiędzy ulicami Polewana, Okrzei i Królowej Jadwigi dopiero przed nami.

W ostatni piątek miało zaś miejsce otwarcie zadania trzeciego pn. „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Stokowa, Ściegiennego, Bieleszy, Niesieckiego, Wąska, Czuby i Łukasińskiego. W uroczystości wzięli udział m.in.: burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz, przewodniczący rady miasta Janusz Rzepka, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Andrzej Kmicic, miejscy radni i kilkudziesięciu mieszkańców ul. Stokowej i okolic. Cały projekt, obejmujący cztery zadania, to budowa nowoczesnej kanalizacji o długości 36,5 km wraz z 14 przepompowniami strefowymi i 47 przepompowniami przydomowymi.

– To największa inwestycja w historii miasta Krasnystaw – mówiła w piątek burmistrz Hanna Mazurkiewicz. – Ul. Stokowa i okoliczne drogi, na których państwo mieszkają, to jego ważna część. Dziś można powiedzieć, że dzięki tej kanalizacji w końcu będą państwo żyli w standardach godnych XXI wieku – podkreślała. Kanalizacja na Stokowej kosztowała 4,9 mln zł. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont z Rzeszowa. – Wybudowana sieć umożliwi przyłączenie do kanalizacji miejskiej ok. 1330 mieszkańców tej części miasta – mówił na spotkaniu Andrzej Kmicic, prezes PKGK. – Zaplanowane zadanie realizowane było zgodnie z zatwierdzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej harmonogramem.

Zastosowane rozwiązania techniczne takie jak stosowanie przewiertów sterowanych oraz budowa przepompowni strefowych i przydomowych, wpływają pozytywnie na efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia jak również na innowacyjność zrealizowanej inwestycji – opisywał. Symbolicznego przecięcia wstęgi na ul. Stokowej dokonali m.in.: burmistrz Mazurkiewicz, prezes Kmicic, przewodniczący Rzepka, a także skarbnik miejski Patrycja Zdybel. Inwestycję poświęcił ks. Henryk Kapica. (kg)