Stowarzyszenia z grantami na modernizację świetlic

Stowarzyszenie Grupa Odnowy Wsi Rozięcin i Stowarzyszenie OSP w Nowym Majdanie w gminie Wojsławice pozyskały granty w wysokości po 20 tys. zł na modernizację, remonty i wyposażenie swoich świetlic.

Umowy w imieniu stowarzyszeń podpisali i odebrali: Patryk Banachiewicz – prezes zarządu i Zbigniew Rymarski – wiceprezes Stowarzyszenia Grupa Odnowy Wsi Rozięcin oraz Grzegorz Łoś – prezes zarządu, Jacek Kumowski – naczelnik OSP i Jerzy Prus – skarbnik w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Majdanie. Pozyskane fundusze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy Leader”. Grantodawcą funduszy jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, którą przy podpisaniu umowy reprezentowała jej prezes
Beata Juśkiewicz.
Jak mówią przedstawiciele obdarowanych stowarzyszeń, pieniądze te przydadzą się im na kontynuację rozpoczętych wcześniej prac remontowych. Pozwolą one na dalsze podwyższanie standardu swoich obiektów i wyposażanie ich w nowoczesny sprzęt.
Wójt gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski nie ukrywa radości i zadowolenia z uzyskanych przez stowarzyszenia pieniędzy zewnętrznych. – Dzięki tym funduszom nasze remizo-świetlice są coraz ładniejsze i zaczynają tętnić życiem. Jednocześnie motywują mieszkańców do aktywności społecznej na rzecz swoich środowisk – podkreśla wójt Gołębiowski. – Tego typu granty to wartość dodana dla gminy i naszych mieszkańców. Na początku obecnej kadencji postawiliśmy na rozwój stowarzyszeń i aktywizowanie już istniejących. To była bardzo dobra decyzja. (s)