Stowarzyszenia z pieniędzmi

Konkurs FIO był skierowany do młodych stowarzyszeń. OSP w Nowym Majdanie dostała dotację w wysokości 5000 zł, zaś w Putnowicach Kol. – 4000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty remiz i zorganizowanie w nich wiejskich świetlic.
– Warto było sformalizować działalność OSP poprzez ich rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, bo ten fakt między innymi pozwolił im wziąć udział w tym konkursie – mówi Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice. – W minionym roku w KRS zarejestrowano pięć jednostek OSP. Powstały także: Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice oraz Stowarzyszenie Grupa Odnowy Wsi Rozięcin. Od początku swojego urzędowania stawiam na aktywizację społeczności lokalnych i organizację stowarzyszeń. Liczne szkolenia, jakie miały miejsce w urzędzie gminy, a dotyczyły tworzenia organizacji pozarządowych, przyniosły efekty. Na terenie gminy działa ich już piętnaście – podkreśla Gołębiowski.
Zadowolenia z dofinansowania nie kryją Grzegorz Łoś – prezes OSP w Nowym Majdanie, jednocześnie sołtys wsi, Dariusz Popek – radny gminy i członek zarządu OSP, Mirosław Mołodecki – prezes OSP w Putnowicach Kolonii oraz Małgorzata Piróg – sołtys wsi. Zapewniają, że z marszu biorą się za remonty. – Dodatkowe pieniądze w połączeniu z funduszem sołeckim z bieżącego roku i pracą wolontariacką mieszkańców oraz strażaków-ochotników pozwolą nam wykonać najpilniejsze prace przy odnowieniu świetlic – mówią zgodnie. – Świetlice będą tętnić życiem.
Dofinansowanie z FIO (2500 zł) dostało też stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa, rozwoju i integracji społecznej Wojsławic i gminy Wojsławice „Szansa”, którego prezesem jest Agnieszka Romańczuk. Uznanie w oczach ekspertów oceniających wnioski zyskał przygotowany przez stowarzyszenie projekt „Rodzice dzieciom – integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami z terenu gminy Wojsławice”.
– Cieszy, że aż trzy stowarzyszenia z naszej gminy dostały dofinansowanie, najwięcej w całym województwie – mówi wójt H. Gołębiowski. – To pokazuje, że członkowie stowarzyszeń są aktywni, chcą szukać pieniędzy na zewnątrz. Przed dwoma laty z tego samego programu pieniądze otrzymały dwie wsie z naszej gminy: Rozięcin na remont krynicy i studni oraz Turowiec na budowę placu zabaw dla dzieci. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Miłośników Wojsławic otrzymało dotację na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Wojsławicach.
Do konkursu FIO złożono 479 wniosków, z których 378 pozytywnie oceniono pod względem formalnym. Do dofinansowania zakwalifikowano 111. Przygotowane przez OSP w Nowym Majdanie i Putnowicach Kol. wnioski zostały wysoko ocenione
(6. i 7. lokata na liście rankingowej). (ptr)