Strabag odpuści?

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła skargę firmy „Strabag”, która nie zgodziła się z rozstrzygnięciem przez Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie przetargu na przebudowę drogi nr 12 w granicach miasta. Firmie pozostała jeszcze skarga do sądu.

Przetarg na przebudowę krajowej „dwunastki” wygrała firma „Budimex” z Warszawy, która całą inwestycję wyceniła na 118 mln zł. Tańszą ofertę, opiewającą na 98 mln zł, złożył „Strabag” z Pruszkowa, jednak komisja przetargowa postanowiła ją odrzucić, bo nie do końca była zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. „Strabag” postanowił złożyć skargę do Krajowej Izby Odwoławczej. Ale nic nie wskórał. KIO postanowiło oddalić skargę. – Znamy decyzję Izby, ale nie mamy jeszcze uzasadnienia – mówi Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
„Strabag” może jeszcze odwołać się do sądu. Jeśli tego nie uczyni, ZDM będzie mógł podpisać umowę na realizację prac przy krajowej „dwunastce” z warszawskim „Budimexem”. (ptr)