Strażacki projekt w milionach euro

Osiem jednostek samorządowych powiatu włodawskiego oraz strona białoruska weźmie udział w projekcie „Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy”, którego celem jest doposażenie i zmodernizowanie służb pożarniczych. Projekt, którego beneficjentem wiodącym jest gmina Włodawa, opiewa na kwotę 2 mln 774 tys. 130 euro.

 

Partnerami w projekcie, oprócz gminy Włodawa i strony białoruskiej, są powiat włodawski, miasto Włodawa oraz gminy: Hanna, Wyryki, Stary Brus, Hańsk i Urszulin. W ramach wspólnego przedsięwzięcia gmina Włodawa planuje budowę gminnego centrum bezpieczeństwa i monitoringu rzeki Bug w Orchówku; miasto Włodawa – budowę ochotniczego punktu ratownictwa specjalistycznego na bazie OSP we Włodawie; gmina Hańsk – przebudowę i rozbudowę budynku OSP; gmina Urszulin – remont pomieszczeń garażowych w strażnicy OSP. Powiat włodawski zamierza z kolei przeznaczyć 25 tys. euro na zakup wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie. Dodatkowo gminy Wyryki, Stary Brus, Urszulin, Hanna i gmina Włodawa liczą na zakup 5 średnich samochodów strażackich. Strona białoruska natomiast, za 982 tys. 130 euro, chce wybudować centrum zarządzania kryzysowego w Domaczewie oraz zmodernizować budynek oddziału pożarnictwa w Brześciu. W tej samej kwocie znalazłyby się także zakupy samochodu cysterny oraz wyposażenia białoruskich jednostek pożarniczych m.in. w komputery. Białorusini planują także wspólne ćwiczenia strażackie, na swoim terenie.
Wniosek na projekt „Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy” musi być złożony do końca roku. Jeżeli uzyska akceptację, co jest według beneficjenta wiodącego – gminy Włodawa wielce prawdopodobne, byłby realizowany w 2018 roku. (ad)