Strażacy dla najmłodszych

Z okazji Dnia Strażaka dzieci z grup „Żółwiki” i „Żabki” z Przedszkola w Urszulinie odwiedziły strażaków z tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki wizycie dowiedziały się m.in. tego, że strażacy zajmują się nie tylko gaszeniem pożarów.

W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci ze specyfiką swojej pracy, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru oraz wypadku. Maluchy dowiedziały się jak i w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną oraz że strażacy nie zajmują się tylko gaszeniem pożarów. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły samochody ratowniczo–gaśnicze. Dzieci miały możliwość zobaczenia z bliska wozów bojowych i sprzętu znajdującego się w nich a wykorzystywanego do pracy podczas akcji. Dużo radości sprawiły im też pokazy ratownictwa medycznego, a szczególnie możliwość bycia poszkodowanym.

Wielką frajdą dla maluchów było także lanie wody. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Na zakończenie wręczyły strażakom pamiątkowy dyplom i piękne kwiaty. (b)