Strażacy mają nowego zastępcę komendanta

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 listopada 2016 roku powołał st. kpt. Artura Rutkowskiego na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Chełmie. Uroczystość przejęcia obowiązków odbyła się w piątek (28 października).

St. kpt. Artur Rutkowski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął jako słuchacz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie (1996-1998), uzyskując tytuł technika pożarnictwa. Po ukończeniu szkoły rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Chełmie jako starszy ratownik. W latach 1999-2016 pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 i 2, gdzie kolejno zajmował stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji i dowódcy zmiany. W 2005 r. uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a w 2013 r. tytuł magistra w specjalności „Samorząd terytorialny i polityka kadrowa”. Wielokrotnie odznaczony – w 2006 r. otrzymał Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, w 2008 – Dyplom Komendanta Głównego PSP za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, w 2013 – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę oraz srebrną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, a w 2016 r. dyplom za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych. (opr. pc)