Strażacy odznaczeni

(18 listopada) W sali kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości, podczas której wręczone zostały awanse i odznaczenia wyróżniającym się strażakom z całego województwa. Wśród uhonorowanych znaleźli się pracownicy i funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.


Na wyższe stopnie służbowe awansowali:

– na stopień ogniomistrza – mł. ogn. Damian Misiura,

– na stopień młodszego ogniomistrza – st. sekc. Dariusz Narolski, st. sekc. Grzegorz Waszczuk,

– na stopień starszego sekcyjnego – sekc. Dariusz Ciok,

– na stopień starszego strażaka – str. Damian Smoblik.

Brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał ogn. Sławomir Jurczuk, zaś dyplom komendanta głównego straży za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych: Beata Wazelin i asp. Marcin Tomaszewski. Dyplom okolicznościowy z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej odebrał bryg. Sławomir Koziej, a nagrodę pieniężną komendanta głównego PSP – kpt. Rafał Bereza. (opr. pc)