Strażacy świętowali

(13 maja) Mszą św. w intencji strażaków koncelebrowaną w kościele w Woli Uhruskiej rozpoczęły się uroczystości 70-lecia powstania OSP Wola Uhruska. Nabożeństwo sprawował proboszcz – ks. Józef Kuzawiński, a homilię wygłosił ks. Andrzej Birnat – kapelan diecezjalny strażaków.

Część oficjalna odbyła się na dziedzińcu gimnazjum w Woli Uhruskiej. Wśród gości byli m.in. Kazimierz Smal, Franciszek Gruszkowski, Adam Panasiuk, bryg. Paweł Matczuk, nadkom. Tomasz Patra, kpt. SG Andrzej Kupracz, mjr SG Sławomir Olszewski, bryg. Wojciech Szlechta, bryg. Remigiusz Kwacz oraz licznie zebrani mieszkańcy i rodziny strażaków.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było nadanie OSP Wola Uhruska sztandaru. Jednostka odznaczona została także srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Historię woleńskich strażaków przedstawił druh Stanisław Zamojski – prezes OSP Wola Uhruska sprawujący swoją funkcję nieprzerwanie od 46 lat! Słowa wdzięczności i podziękowania za wieloletnią pracę społeczną wraz z życzeniami przekazali w imieniu samorządu i mieszkańców wójt gminy Jan Łukasik i przewodniczący Rady Gminy Marek Kuszneruk.
Podziękowano również fundatorom sztandaru, a byli nimi przedsiębiorcy, firmy, instytucje oraz osoby fizyczne. Uroczystość zakończyła się strażackim poczęstunkiem w gronie gości i rodzin strażackich, co było doskonałą okazją do wspomnień i refleksji. (b)