Strumień pieniędzy zahamował ubóstwo

1 kwietnia minął rok od wprowadzenia rządowego programu „Rodzina 500+”. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej podsumowała jego całoroczne funkcjonowanie.
Wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500+” trafiło do 2,57 mln polskich rodzin, w tym ok. 366,5 tys. to rodziny wielodzietne. W całym kraju programem jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Na wsi odsetek ten wynosi aż 63 proc. Świadczenie wychowawcze otrzymuje ponad 388 tys. osób samotnie wychowujących dzieci. Do rodzin trafiło już ponad 21 mld zł.
– Podniósł się standard życia rodzin pobierających świadczenie wychowawcze, pozwalając rodzinom żyć w poczuciu większego bezpieczeństwa finansowego. Program przyniósł też zdecydowaną poprawę warunków materialnych rodzin. Odnotowujemy coraz mniej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i z pomocy w postaci dożywiania – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Dzięki programowi „500 plus” o prawie 50 procent zmalało ubóstwo wśród polskich rodzin, a dzięki temu, że świadczenia wydawane są u lokalnych przedsiębiorców, rozwija się gospodarka regionalna. Program ma, według minister Rafalskiej, dostrzegalne skutki społeczne. – W 2016 roku urodziło się o ok. 16 tys. dzieci więcej niż w roku 2015. W tym roku wzrost liczby urodzeń powinien być jeszcze wyższy – nawet o 25–35 tys. Bardzo prawdopodobne, że jednym z elementów, który wpływa na wzrost urodzeń, jest program „Rodzina 500+” – mówi mister Elżbieta Rafalska. – Nie sprawdziły się obawy krytyków programu – nie ma mowy ani o marnotrawieniu pieniędzy przez rodziny, ani o dezaktywizacyjnym jego wpływie na rynek pracy – twierdzi pani minister. W województwie lubelskim środki z 500 plus otrzymuje 234, 9 tysięcy dzieci (102 tysiące pierwszych dzieci i 132, 8 tysięcy drugich i kolejnych dzieci). (EM.K)