Strzelali w Srebrzyszczach

Nigdy wcześniej nie byli w wojsku. Podczas swojej „szesnastki” uczyli się strzelać, ratować z pola walki, pokonywać przeszkody. Wkrótce będą mieli przysięgę.

Chodzi o szesnastodniowe szkolenie taktyczne kilkudziesięciu osób wchodzących w skład 24. Batalionu Lekkiej Piechoty w Chełmie. To żołnierze – ochotnicy, którzy wstąpili w szeregi wojsk obrony terytorialnej. Terytorialsi z chełmskiego batalionu przechodzili swoje pierwsze podstawowe szkolenie taktyczne czyli tzw. „szesnastkę” w dniach 12-27 maja br. Dotyczy ono tylko tych, którzy w wojsku nigdy wcześniej nie byli. Szkolenie realizowano na strzelnicy w Srebrzyszczach oraz w Hrubieszowie, które – jak informują wojskowi – są w stałym rejonie odpowiedzialności chełmskiego batalionu.

– Szkolenie podstawowe to czas na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy, topografii – mówi kpt. Damian Stanula z OFICER PRASOWY

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej . – Żołnierze szkolą się również z zakresu regulaminów, profilaktyki i dyscypliny wojskowej. Terytorialsi uczyli się działać w natarciu z użyciem tak zwanych środków pozoracji pola walki, co pozwala odzwierciedlić w sposób realny działania w warunkach bojowych. Żołnierze szkolili się na kilku punktach nauczania, między innymi działań w czasie marszu ubezpieczonego na kontakt, przekraczania dróg, przeszkód terenowych i miejsc niebezpiecznych. Ćwiczono również działania ratownika na polu walki, planowane i nieplanowane inicjowanie kontaktu ogniowego w terenie otwartym i leśnym. Końcowym etapem „szesnastki” jest tak zwana pętla taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu nabytej wiedzy i umiejętności. Ochotnicy, którzy przejdą ten sprawdzian pomyślnie, złożą uroczystą przysięgę wojskową na Placu Zamkowym w Lublinie.

Rekrutacja do Terytorialnej Służby Wojskowej wciąż trwa. Najbliższe rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów z Chełma planowane są 1 czerwca br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie. (opr. mo, fot. DWOT)