Strzelnicę użytkują za darmo

Mieszkaniec gminy Łopiennik Górny zwrócił się do nas z prośbą, by sprawdzić, na jakich zasadach użytkowana jest strzelnica w Borowicy. „Bo nic nie płacą” – przekonuje.

– Według poufnej informacji stowarzyszenie prowadzące strzelnicę w Borowicy nie ma podpisanej żadnej umowy dzierżawy tego terenu, na dodatek nigdy nie zapłaciło złotówki z tego tytułu. Czy to możliwe, by przez kilka lat nie płacić za użytkowanie gruntu tym bardziej, że sądząc po olbrzymiej ilości użytkujących strzelców i dziesiątki imprez strzeleckich, musi przynosić to jakieś dochody i to całkiem spore, bo strzelnica jest rozbudowywana – napisał do nas mieszkaniec Borowicy.
Na naszą prośbę sprawę wyjaśniła Monika Zaj, sekretarz gminy Łopiennik Górny. – Działka nr 2956, obręb Borowica, której właścicielem jest Skarb Państwa, posiada klasyfikację gruntów „nieużytki” i podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości – napisała nam Zaj. – Strzelnicę prowadzi Krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie Patron. 2 kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie zwróciło się do wójta gminy Łopiennik Górny o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy. Decyzją z dnia 26 kwietnia 2013 r. na podstawie art. 47 ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji wójt gminy przedłożony regulamin zatwierdził. W dokumentacji przedłożono również pisma, z których wynika, że zarząd powiatowy LOK w Krasnymstawie, wcześniejszy posiadacz bezumowny gruntu, przekazuje obiekt Krasnostawskiemu Stowarzyszeniu Strzeleckiemu Patron. Krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie Patron nie jest podatnikiem za wyżej wymienioną w nieruchomość – informuje sekretarz gminy Łopiennik. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here