Studenci za kratkami

8 listopada w Areszcie Śledczym w Lublinie przy ul. Południowej 5 odbyła się inauguracja roku akademickiego dla osadzonych studentów kierunku nauki o rodzinie (specjalność: asystent osoby niesamodzielnej).


– To już druga edycja studiów prowadzona we współpracy Wydziału Teologii KUL i Aresztu Śledczego w Lublinie. W październiku 2013 studia na kierunku praca socjalna – specjalność streetworking na Wydziale Teologii KUL podjęło 36 osadzonych – informuje Katarzyna Bojko z biura prasowego KUL. Osoby zakwalifikowane na studia musiały spełniać wymagania służby więziennej oraz przejść normalną procedurę rekrutacyjną.

– Zajęcia na pierwszym roku będą odbywały się na terenie zakładu karnego. Nadzór i koordynacja nad projektem leży w gestii służby więziennej, natomiast zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy KUL – informuje rzeczniczka. Studia I stopnia dla skazanych możliwe są dzięki porozumieniu uczelni z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się w sali konferencyjnej aresztu śledczego z towarzyszeniem chóru akademickiego KUL. Wykład inauguracyjny pt. Czynniki warunkujące pozytywną readaptację więźniów wygłosiła prof. Iwona Niewiadomska, prorektor KUL.

(EM.K.)