Studentów pomysły na linię kolejową

(9 kwietnia) Pięćdziesięcio-osobowa grupa studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odwiedziła powiat włodawski. Rozpoczęli od wizyty w starostwie, a zakończyli podsumowaniem w Woli Uhruskiej. Cel wizyty to opracowanie, po wizji lokalnej, projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 82.

Projekt polegać będzie na analizie funkcjonalno-przestrzennej obszaru wraz z opracowaniem kompleksowego programu rewitalizacji linii kolejowej Chełm – Włodawa na potrzeby turystyki z uwzględnieniem wykorzystania potencjału obszarów sąsiednich (pasmo nadbużańskie). Ponadto w ramach projektu zostaną opracowane koncepcje urbanistyczno-architektoniczne rewitalizacji dla wybranych stacji (wraz z otoczeniem). Szczegółowo opracowane będą przede wszystkim stacje Włodawa-Orchówek, Włodawa-Okuninka, Sobibór i Wola Uhruska.
Studenci zaczęli wizytę od Orchówka, gdzie zapoznali się ze stacją kolejową i warunkami przestrzennymi tego miejsca. Następnie podobne wizje lokalne przeprowadzili na stacjach „Okuninka”, Sobibór, Stulno, Majdan Stuleński, Uhrusk i Wola Uhruska. Odwiedzili też tereny sportowo-rekreacyjne w Woli Uhruskiej przylegające bezpośrednio do linii kolejowej.
– Wizyta studentów Politechniki Lubelskiej to efekt naszej współpracy i wcześniejszych rozmów z władzami tej uczelni. To także rezultat ciekawych prac związanych ze współpracą z ratuszem. W trakcie obecnych zajęć – do końca roku akademickiego – młodzi architekci opracują swoje propozycje i koncepcje zagospodarowania linii kolejowej w naszym powiecie. Jestem przekonany, że studenci z olbrzymią wyobraźnią pod okiem doskonałych wykładowców przygotują nam bardzo ciekawe rozwiązania architektoniczne – mówi Andrzej Romańczuk, starosta włodawski.
Do końca roku akademickiego studenci będą przygotowywać swoje prace pod kierunkiem Sebastiana Łuczkiewicza i Joanny Mużykowskiej. Najciekawsze pomysły będą mogły być wykorzystane. W końcu czerwca planowana jest wystawa prac, na której mieszkańcy powiatu będą mogli zapoznać się z propozycjami młodych architektów. (pk)