Stypendia dla najzdolniejszych

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Włodawa najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum spotkali się z wójtem Tadeuszem Sawickim.

Podczas spotkania wręczono stypendia Wójta Gminy Włodawa za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2016/17. Wnioski stypendialne pod względem formalnym i merytorycznym rozpatrywała trzyosobowa komisja powołana przez Wójta. Stypendium przyznawane zostało w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, a jego wysokość zależna była od stopnia spełniania przez ucznia kryteriów stypendialnych. Przyznano jedno stypendium dla uczennicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku i 31 stypendiów dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich we Włodawie. (a)