Stypendia dla twórców

Nawet 10 tysięcy można dostać na projekt artystyczny. Do końca marca w Wydziale Kultury UM Lublin można składać wnioski o stypendia na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w 2019 r.


Film, literatura, muzyka, taniec, teatr, sztuki wizualne (w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja, intermedia) – to dziedziny, w których przyznawane jest miejskie dofinansowanie na działalność artystyczną. Osoby, które będą ubiegały się dofinansowanie działania służącego upowszechnianiu kultury mogą wnioskować o pieniądze na animację kultury, organizację wydarzeń kulturalnych, edukację kulturalną i artystyczną, przygotowanie publikacji książkowych czy projekty w zakresie zarządzania kulturą i badań nad nią. Konkurs dopuszcza również realizację projektów stypendialnych łączących twórczość artystyczną z działaniami z zakresu upowszechniania kultury. Stypendium na realizację projektów wynosi od 2000 zł do 10 000 zł brutto. Można je realizować między 1 czerwca a 31 grudnia 2019 r.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin do 31 marca 2019 r. w formie pisemnej, na odpowiednim formularzu, wraz z załącznikami wyszczególnionymi w regulaminie. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.

(oprac. EM.K.)