Stypendia starosty wręczone

Dziesięciu uczniów z terenu powiatu krasnostawskiego odebrało w piątek stypendia przyznawane przez starostę Janusza Szpaka.

W piątek, 16 grudnia, w refektarzu Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego. W spotkaniu udział wzięli: kierownik filii w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie Arkadiusz Kwieciński, starosta krasnostawski Janusz Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej przewodnicząca komisji oświaty Beata Jaremek oraz radny powiatowy Mirosław Księżuk. – Zarząd już po raz czternasty przyznaje stypendia i nadal będzie to czynił, bo jest to bardzo dobra inwestycja – mówił podczas uroczystości Szpak. – Młodzież, którą dziś honorujemy, sprawia nauczycielom wielką satysfakcję, staje się chlubą swoich szkół. Wyrazy wdzięczności kieruję ku nauczycielom i dyrektorom szkół, którzy opiekowali się uczniami, nierzadko poświęcając na to swój wolny czas. Szczególnie gorące podziękowania i słowa uznania składam na ręce wszystkich rodziców, możecie być państwo dumni ze swoich dzieci – dodał.
Stypendia otrzymało 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. W dziewięciu przypadkach to najlepsi uczniowie z poszczególnych szkół, w jednym starosta nagrodził ucznia za wyniki sportowe. Oto lista stypendystów starosty: Natalia Sulowska (I LO w Krasnymstawie), Aleksandra Zielińska (I LO w Krasnymstawie), Kamila Weremko (I LO w Krasnymstawie), Kamil Dzida (I LO w Krasnymstawie), Agnieszka Warchocka (II LO w Krasnymstawie), Dorota Godula (II LO w Krasnymstawie), Anna Michałowska (ZSP nr 1 w Krasnymstawie), Łukasz Kaluźniak (ZSP nr 2 w Krasnymstawie), Piotr Duma (ZSP w Żółkiewce), Katarzyna Mróz (I LO, za osiągnięcia sportowe). W części artystycznej wystąpiły Kamila Gleń i Monika Piotrowska, wokalistki przygotowane przez Jadwigę Litkowską z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie. (kg)