Stypendia w nagrodę

(19 czerwca) Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie zawarł porozumienie z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. w sprawie realizacji programu stypendialnego, który stworzy pierwszy w historii szkoły system nagradzania uczniów osiągających najlepsze wyniki w obszarze przedmiotów zawodowych.

Inicjatywa adresowana jest do młodzieży uczęszczającej do klas w zawodzie: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik i technik elektryk. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy osiągną średnią co najmniej 4,75 z realizowanych w danym semestrze przedmiotów technicznych.

Porozumienie stanowi kontynuację współpracy związanej z realizacją projektu Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w Bogdance – Potrzebujemy najlepszych, którego celem jest wzrost motywacji uczniów do rozwoju kompetencji zawodowych. Projekt oferuje możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się spółce węglowej czterem najlepszym absolwentom ZSEiT w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik i technik elektryk.

Sygnatariuszami listu intencyjnego są: Artur Wasil – prezes Zarządu Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka” S.A., Adam Partyka – zastępca prezesa Zarządu LW „Bogdanka” oraz Jarosław Wójcicki – dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. (mk)