Stypendyści premiera

Monika Cegłowska

W wtorek w urzędzie wojewódzkim w Lublinie zostały wręczone Stypendia Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2016/2017. Wyróżnienia odebrało pięć uczennic z powiatu krasnostawskiego.

Stypendia trafiły do uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen, otrzymali promocję z wyróżnieniem oraz wzorową ocenę z zachowania. Wśród najlepszych uczniów z terenu powiatu krasnostawskiego znaleźli się: Paulina Kostrzanowska z I LO w Krasnymstawie (średnia ocen 5,33), Monika Cegłowska z II LO w Krasnymstawie (5,0), Anna Michałowska z ZSP nr 1 w Krasnymstawie (5,28), Paulina Duda z ZSP nr 2 w Krasnymstawie (5,18) oraz Adrianna Jawor z ZSP w Żółkiewce (4,09). (k)