Sukces informatyków z Jagiełły

Uczniowie I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, Marcela Zdybel oraz Bartosz Rogowski, zajęli drugie miejsce w organizowanym przez instytut filologii słowiańskiej KUL konkursie na najlepszą prezentację multimedialną.


Konkurs skierowany był do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa lubelskiego, a jego tematyka nawiązywała do mijającego roku Henryka Sienkiewicza. Podczas przygotowywania prac uczestnicy musieli wykazać się znajomością dzieł polskiego noblisty oraz wiedzą z zakresu historii i geografii miejsc na Ukrainie, związanych z losami bohaterów trylogii. – Był to również dobry sprawdzian opanowania umiejętności technicznych niezbędnych do przygotowania projektów multimedialnych – mówi Marcin Wilkołazki, nauczyciel informatyki z I LO, pod którego okiem do konkursu przygotowywali się Marcela i Bartosz. – Prace oceniane były pod kątem gruntowności zaprezentowanej wiedzy, atrakcyjności ujęcia tematu, walorów edukacyjnych, poprawności językowej, a także szaty graficznej i poprawności technicznej – dodaje. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 7 kwietnia w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Duet z I LO wypadł świetnie zajmując drugie miejsce na kilkudziesięciu uczestników. (k)