Sukcesy uczniów Piątki

W gronie laureatów wojewódzkiego konkursu historycznego, którego finał odbył się w Lublinie, są uczniowie ZS nr 5 w Krasnymstawie.


Organizatorami konkursu było XXIX Liceum Ogólnokształcące i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowali: wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, lubelski kurator oświaty, Instytut Pamięci Narodowej, NSZZ „Solidarność”, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna. W zmaganiach konkursowych bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie ZS nr 5 w Krasnymstawie. Laureatami w kategorii plastycznej zostali: ze szkoły podstawowej – Klaudia Skubisz (drugie miejsce), Igor Sawa (trzecie miejsce), Milena Lis oraz z gimnazjum – Alicja Smelkowska (drugie miejsce), w kat. literackiej: z gimnazjum – Mateusz Wentczuk (trzecie miejsce), Franciszek Antoniak (wyróżnienie). Nauczycielami, którzy przygotowali uczniów do konkursu byli Renata Marczewska i Tomasz Marczewski. (k)