Superprzewodnicy nadal poszukiwani

Lubelski ratusz przesunął na 20 lutego termin zgłaszania się kandydatów do Programu Przewodnik Inspiracji, mającego wyłonić osoby, które potrafią oprowadzać turystów w ciekawy, nieszablonowy sposób. Już zgłosiło się ponad 30 kandydatów.


Formularze zgłoszeniowe z opisem oferty turystycznej, czyli podaniem szczegółowego opisu i scenariusza spaceru z zaznaczeniem, na czym polega jego unikalność oraz podaniem, w jakich dniach tygodnia i w jakich godzinach usługa może być dostępna, należało składać do 20 lutego 2018 r.. Informację o zakwalifikowaniu do drugiego etapu organizatorzy przekażą uczestnikom programu 26 lutego 2018 r. – będzie nim e-learninigowy test z wiedzy ogólnej o Lublinie.
Osoby, które mają ukończone szkolenie przewodnickie na miasto Lublin, będą zwolnione z tego etapu i automatycznie przejdą do trzeciej części rekrutacji. Ci, którzy zakwalifikują się do trzeciego etapu, zostaną powiadomieni o tym przez organizatora, po czym obie strony uzgodnią termin spaceru kandydata na superprzewodnika z Komisją Programową, by umożliwić jej ocenę zgłoszonej oferty. Zwycięzcy podpiszą umowę o współpracy z Gminą Lublin i otrzymają tytuł Przewodnika Inspiracji, nadany im w imieniu Miasta Lublin.
Ich sylwetki oraz opisy ich ofert znajdą się na portalu www.przewodnik.lublin.eu, zarządzanym i promowanym przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin. Będą włączeni do planu działań marketingowych, mających promować ofertę turystyczną Miasta Lublin oraz będą mogli brać udział w spotkaniach, szkoleniach i inicjatywach, których celem będzie rozwój programu.
Joanna Dudziak