Świat odkrywa Lublin

Ambasadorowie z ponad 30 państw gościli w weekend w Lublinie. Szefowie misji dyplomatycznych akredytowani w Rzeczypospolitej Polskiej wzięli udział w uroczystej sesji na Zamku, a następnie zwiedzili Stare Miasto.


Dyplomaci odwiedzili także Chełm, gdzie zobaczyli Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ oraz Zamość. W niedzielę, na zakończenie pobytu w Lublinie i regionie, złożyli kwiaty przed mauzoleum na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku oraz wybrali się do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Zaproszenie gości z całego świata do naszego regionu miało głównie na celu zaprezentowanie dorobku kulturalnego i walorów krajobrazowo-turystycznych stolicy województwa oraz regionu. B