Na świąteczną nutę przy szopce

(13 stycznia) W Zespole Szkół w Urszulinie odbył się VIII gminny konkurs muzyczny „Kolędy i pastorałki dawniej i dziś” połączony z podsumowaniem konkursu rodzinnego „Szopka Bożonarodzeniowa”.

W konkursie wzięło udział 36 wykonawców w kategorii: soliści duety, zespoły i chóry ze wszystkich grup wiekowych. Przedział wiekowy wykonawców: od 5 do 75 lat.
Jury wyróżniło solistów: Oliwiera Redzika, Sandrę Kikłowicz Gabrielę Prill, Patrycję Tymoszczuk, Jakuba Flora wszyscy z Zespołu Szkół w Urszulinie, Szymona Osieleńca z Łomnicy, Alicję Janiuk z Załucza.
W kategorii duetów najlepsi okazali się: Zofia Grzywaczewska i Anna Grzywaczewska z Zespołu Szkół w Urszulinie, Maja Denisiuk i Oliwia Prucnal ze Szkoły Podstawowej w Wytycznie oraz Patrycja i Dominika Tymoszczuk z Zespołu Szkół w Urszulinie, Michalina Olszewska i Radosław Olszewski z Urszulina.
W kategorii zespołów jury postanowiło wyróżnić: wśród najmłodszych Zespół Żarcik z Zespołu Szkół w Urszulinie i Zespoły Klasy IV b i Klasy V z Zespołu Szkół w Urszulinie – równorzędne nagrody, a wśród dorosłych – zespoły „Załuczanie” z Załucza Starego, „Poleska Nuta” z Kołacz, i „Seniorzy” z Urszulina.
Każdy wykonawca otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową.
Podczas konkursu kolęd podsumowano konkurs rodzinny „Szopka Bożonarodzeniowa”. Uczestnikami było 21 rodzin z gmin Urszulin i Cyców. Jury brało pod uwagę pomysłowość i oryginalność szopki, wkład pracy oraz zastosowanie różnych materiałów.
Wyróżnienie I stopnia otrzymało 9 szopek wykonanych przez rodziny: Kamelów z Urszulina, Marcyniuków z Garbatówki, Sielaszuków z Urszulina, Lewandowskich z Wincencina, Żuków z Zawadówki, Kolasów z Urszulina, Misztalskich z Garbatówki, Tymoszczuków z Babska, Mikitiuków z Wereszczyna.
Każda rodzina otrzymała pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową.
Koordynatorami konkursów byli nauczyciele Zespołu Szkół w Urszulinie: Janina Adamska, Izabela Kupisz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie Teresa Kuczyńska
Organizatorami oraz sponsorami obu konkursów były: Zespół Szkół w Urszulinie, Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie, Gmina Urszulin, Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Urszulinie, Adam Panasiuk, Marian Kupisz, Wiesław Samojło. (r)