Świątecznie w Pławanicach

Serdeczna atmosfera, świąteczny nastrój, wspaniałe występy artystyczne.

Tak integrowali się mieszkańcy Pławanic (gmina Kamień) podczas spotkania opłatkowo-noworocznego w miejscowej świetlicy. W uroczystości zorganizowanej przez sołtysa Sławomira Lewczuka, radę sołecką z Pławanic, a także radnego Dariusza Stockiego, uczestniczyło około sześćdziesiąt osób. Spotkanie uświetniły występy zespołu „Rosa” z Kamienia, a także uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strachosławiu. Gromkie brawa za swój występ zebrały też dzieci z Pławanic. (mo)