Święta współistotność

27 maja Kościół czcił Trójcę Świętą, rozważając jedną z największych tajemnic wiary. Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego „Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: «Trójcę wspołistotną»”.


Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Dogmat został sformułowany przez Kościół w IV w. Jeden Bóg jest jednocześnie „Bogiem nad nami – Ojcem Wszechmogącym, współczującym i kochającym, „Bogiem z nami”– Jezusem Chrystusem, który nam towarzyszy i jest naszym Bratem i „Bogiem w nas” – Duchem Świętym, który uczy nas rozumienia Słowa Bożego, byśmy byli zdolni przyjąć w naszym życiu Boga i odpowiedzieć na Jego miłość.

Światowy skarb w lubelskiej kaplicy

W Lublinie najstarszym zabytkiem przypominającym o tajemnicy Trójcy Świętej jest kaplica pod tym wezwaniem na Zamku Lubelskim. W 1407 roku kaplica, która powstała prawdopodobnie przed 1327 rokiem, została z inicjatywy Władysława Jagiełły rozbudowana. Jej wnętrze zostało pokryte w całości polichromią bizantyjsko– ruską. Koegzystencja kultur Zachodu i Wschodu stanowi o unikalnym charakterze kaplicy w skali światowej.

Świątynia przy Nałęczowskiej

Kopia ikony Trójcy Świętej Andreja Rublowa, poświęcona przez św. Jana Pawła II, znajduje się w środkowej części ołtarza w kościele pw. Trójcy Świętej przy ul. Nałęczowskiej 94.

Kaplica przy ul. Nałęczowskiej została wzniesiona w 1993 roku. W połowie 2001 roku rozpoczęto budowę właściwej świątyni według projektu lubelskiego architekta Antoniego Hermana oraz ks. Waldemara Ćwieka. 16 marca 2001 roku został wmurowany przez abpa Józefa Życińskiego kamień węgielny pochodzący z Grobu Pańskiego. 24 grudnia 2017 roku, po 26 latach od rozpoczęcia budowy, abp Stanisław Budzik odprawił tam pierwszą pasterkę. W ostatni czwartek, 31 maja 2018 roku, bp Mieczysław Cisło poświęcił w świątyni jeden z największych w diecezji witraży – okrąg o średnicy 4 metrów, który przedstawia Trójcę Świętą. Został on ufundowany przez dwie rodziny zaprzyjaźnione z parafią. Oprócz kopii ikony Rublowa w kościele jest jeszcze przepiękna kopia XIII wiecznej ikony Matki Błogosławionej Nadziei, napisana przez Magdalenę Dylewską i obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez Janinę Paprocką z Lublina. Parafia liczy obecnie 4159 wiernych. Działają przy niej między innymi: Oaza Młodych, Wspólnota Żywego Różańca, Oaza Rodzin i schola.

Parafia na Felinie

Większa, bo licząca 5797 wiernych parafia pw. Trójcy Przenajświętszej znajduje się na Felinie. Początki starań o budowę tego kościoła sięgają wczesnych lat 90-tych ubiegłego wieku. W 1992 wzniesiono tymczasową kaplicę, która została pobłogosławiona pod koniec listopada tego samego roku. W 1993 roku, na mocy decyzji Komisji Majątkowej, uzyskano teren pod budowę przyszłej świątyni jako rekompensatę za grunta kościelne przy ul. Krzywej, przejęte przez państwowe komunistyczne władze. Parafia została erygowana 12 stycznia 1993 roku przez abpa Bolesława Pylaka. Prace przy wznoszeniu kościoła według projektu architekta Antoniego Hermana, rozpoczęto w 1994 roku Pierwszym proboszczem i budowniczym został ks. Jan Bednara. 18 marca 2018 roku zainaugurowano jubileusz 25-lecia parafii, przy której działają obecnie między innymi: Służba Ołtarza, KSM, Domowy Kościół, Koło Biblijne, Legion Maryi, Koło żywego różańca, chór, Zespół Źródło, schola BETESDA i schola dziecięca.

Trójca u ewangelików

W Lublinie istnieje także ewangelicko-augsburska parafia pw. Trójcy Świętej, zlokalizowana na rogu ul. Ewangelickiej i Krakowskiego Przedmieścia. Kościół ten pochodzi z XVIII w. Obecnie znany jest m.in. z koncertów muzyki klasycznej i nabożeństw ekumenicznych. Ostatni Ekumeniczny Koncert Muzyki Sakralnej odbył się 2 czerwca o godz. 19.00. Wzięły w nim udział chóry: Ewangelickiego Okręgu Kościelnego Balingen ( Niemcy), Prawosławnej Katedry w Lublinie i Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Lublinie. 3 czerwca w parafii przy Ewangelickiej miał miejsce piknik parafialny z okazji Dnia Dziecka.

Elżbieta Kasprzycka