Święto krasnostawskich seniorów

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie był gospodarzem tegorocznego Dnia Seniora. W święcie wzięli udział burmistrz Hanna Mazurkiewicz oraz przewodniczący rady miasta Edward Kawęcki.

 

Obok seniorów i przedstawicieli władz miasta w imprezie wzięli też udział: ks. Piotr Kimak, ks. Henryk Kapica, przewodnicząca Rady Seniorów Urszula Hus, kierownik Lubelskiej Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krasnymstawie Małgorzata Antoniak oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Mariusz Antoniak. Uroczystość uświetniły występy artystyczne: scenka kabaretowa pt.„ Śniadanie” zagrana przez Halinę Borkowską i Adama Szamańskiego oraz występ chóru „Jesienne Promyki”. (k)