Święto krasnostawskich strażaków

Awanse, odznaczenia, medale. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie świętowano Dzień Strażaka.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Mirosław Księżuk, reprezentujący poseł Teresę Hałas, st. bryg. Marek Dziedzic – przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Janusz Szpak – starosta krasnostawski, a zarazem prezes OSP w powiecie krasnostawskim, Marek Nowosadzki – przewodniczący rady powiatu, Andrzej Korkosz – wiceprzewodniczący rady powiatu, księża Henryk Kapica i Henryk Kozyra oraz Zbigniew Ostrowski – wiceprezes OSP w powiecie krasnostawskim.
W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, krasnostawskim strażakom wręczono wyróżnienia, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie. Do stopnia kapitana awansowali: mł. kpt. Mirosława Tywoniuk i mł. kpt. Kamil Bereza, do stopnia młodszego kapitana – asp. Bartosz Górski, do stopnia starszego strażaka – str. Dawid Sosnowski i str. Michał Szadura. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji „z wyrazami wdzięczności i uznania za profesjonalizm oraz ofiarność podczas 25 lat pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej” wyróżnił asp. sztab. Grzegorza Jabłońskiego. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej „za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych” nagrodził asp. sztab. Piotra Patyka. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza trafił do druha Henryka Kozyry. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono mł. asp. Marcina Manachiewicza, Srebrnymi: mł. asp. Tomasza Piaseckiego, ogn. Marcina Kwaśniewskiego i ogn. Rafała Dziedzica. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie za wzorowe wykonywanie zadań służbowych nagrodę pieniężną przyznał: st. kpt. Tomaszowi Ściepko i st. asp. Krzysztofowi Wędzinie. (kg)